Środowisko

Ochrona środowiska jest jednym z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności naszej firmy. Główne cele realizowane w ramach obszaru Środowisko to minimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne, ochrona bioróżnorodności, kształtowanie wrażliwości ekologicznej.

Grupa ORLEN jest świadoma celów i wyzwań związanych z wpływem jej działalności na zmiany klimatu. Dąży do rozwoju działalności w oparciu o innowacyjne, niskoemisyjne technologie i produkty zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Powyższy cel realizujemy inwestując w najlepsze dostępne techniki środowiskowe (BAT), prowadząc działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych oraz magazynowania i dystrybucji.

PKN ORLEN uczestniczy także od 1999 roku w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego, współpracując ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt / Fundacją „SOKÓŁ”. Drapieżnik jest wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, jako gatunek CR – skrajnie zagrożony. Pierwszy lęg sokołów wędrownych odnotowano w maju 2002 roku. Do końca 2021 roku, przez 19 lat na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku sokoły wychowały w budce lęgowej usytuowanej na kominie już 54 pisklęta – w tym 4 z adopcji. Współpracujący z firmą ornitolodzy podkreślają, że dzięki wzmożonym działaniom wielu firm, instytucji oraz osób prywatnych udało się w Polsce przywrócić ten gatunek naturze.

W 2021 roku PKN ORLEN wspólnie z partnerem projektu – Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Płocku, uruchomił proces odbudowy zagrożonej wyginięciem pszczoły rasy kampinoskiej. ORLEN dostrzega problem wymierania pszczół i aktywnie je chroni. Pracownicy spółki są zaangażowani w projekt, którego głównym celem jest m.in. zwiększenie świadomości mieszkańców Płocka oraz okolicznych terenów wiejskich na temat znaczenia pszczół dla ludzi, a także wzbogacenie środowiska naturalnego w rodziny pszczele. W tym celu w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku utworzono pasieki pszczele, w których są hodowane pszczoły, w tym także od 2021 roku zagrożona w naszym kraju wyginięciem rasa kampinoska. To jedna z linii pszczół środkowoeuropejskich. Gatunek ten jest objęty programem ochrony zasobów genetycznych już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Płock jest zaledwie trzecim miejscem w Polsce, w którym powstaje stado zachowawcze. Inicjatywa jest możliwa dzięki współpracy z Instytutem Zootechniki z Balic k. Krakowa oraz Pasieką Hodowlaną w Parzniewie, odpowiedzialnymi za Program Ochrony Zasobów Genetycznych. W ramach projektu zakupiono sprzęt pszczelarski, a w budynku MODR w Płocku utworzono pracownię pszczelarską.

_D852260-1 _D852260-1

W 2020 roku na terenie stacji paliw ORLEN przy ul. Chemików 7 w Płocku zasiano pierwszą łąkę kwietną (750 m2). W maju 2021 roku kontynuowano te działania i dzięki współpracy z Fundacją Łąka, która posiała kolejną (150 m2) na terenie Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym k. Płocka, była możliwość wzmocnienia działań w zakresie bioróżnorodności. Również w maju 2021 roku dla pracowników Grupy ORLEN została zainicjowana akcja „Posiej z nami łąkę!” – tuż przy zakładzie produkcyjnym w Płocku (ul. Długa) oraz odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Fundację Łąka. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., dlaczego trawnik warto zastąpić łąką, gdzie ją siać i jak przygotować teren oraz jakie rośliny są odpowiednie do jej założenia. Następnie wszyscy przystąpili do siania łąki (1350 m2). Na koniec każdy otrzymał paczkę z nasionami, by móc wykorzystać zdobytą wiedzę i założyć łąkę w swoim najbliższym otoczeniu. Akcja „Posiej z nami łąkę!” oraz założenie pozostałych łąk zostały przeprowadzone w ramach projektu „Kwitnąca stacja” realizowanego przez Fundację Łąka i finansowanego przez Fundację ORLEN, przy wsparciu Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN.
W liczne inicjatywy środowiskowe angażują się również spółki z Grupy ORLEN, m.in. Grupa Energa, ANWIL, ORLEN Unipetrol, w których są prowadzone akcje zarybiania rzek, sprzątania nabrzeży akwenów, hodowle pszczół w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, czy opieka nad sokołami wędrownymi. W okresie od września do listopada 2021 roku Fundacja ORLEN zrealizowała program Planeta Energii – kontynuację projektu edukacyjnego tworzonego od 2010 roku przez spółkę Energa S.A., którego celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród uczestników. Program zorganizowano w formie mobilnej strefy nauki odwiedzającej 50 miejscowości w Polsce, udział wzięło ponad 30 tys. osób.

Więcej informacji na temat działalności proekologicznej Grupy ORLEN znajduje się w sekcji pt. „Ochrona bioróżnorodności”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania