14.2.1 Wartość firmy

  Segment
działalności 
31.12.2021  31.12.2020 
Stan na początek okresu   136  49 
Nowe nabycia   434  84 

Grupa Polska Press

Funkcje
Korporacyjne
– 

Orlen Transport Sp. z o.o. (dawniej OTP Sp. z o.o.)

Rafineria 80  – 

CHP Energia Sp z o.o. (GRUPA ORLEN Południe)

Energetyka – 

Livingstone Sp z o.o. (GRUPA ORLEN WIND 3)

Energetyka 39  – 

Nowotna Farma Wiatrowa  Sp. z o.o. (GRUPA ORLEN WIND 3)

Energetyka 134  – 

Grupa RUCH

Detal –  84 

UAB Mockavos terminalas (Grupa ORLEN Lietuva)

Rafineria 167  – 

Bioutil Sp. z o.o. (GRUPA ORLEN Południe)

Energetyka – 
Likwidacja spółki Ship Service S.A.   (3) – 
Różnice kursowe   12 
    579  136 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa ORLEN przeprowadziła test na utratę wartości powyższych wartości firmy. W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono utraty wartości. Dodatkowe informacje w nocie 14.4.

Wyniki wyszukiwania