Ankieta

1. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny?

2. Który obszar powinniśmy zaprezentować szerzej w kolejnej edycji Raportu?

3. Proszę wybrać na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) jak ocenia Pan(i):

Łatwość nawigacji po dokumencie:

Łatwość odnajdywania interesujących treści Raportu:

4. Ile czasu zamierza Pan(i) poświęcić na zapoznanie się z treścią Raportu Zintegrowanego on-line Grupy ORLEN?

5. Na ile prawdopodobne jest, że ponownie odwiedzi Pan(i) Raport Zintegrowany on-line Grupy ORLEN?

6. Które z dostępnych rozdziałów są dla Pan(i) szczególnie ważne (można wybrać więcej niż 1)?

7. Który z dostępnych rozdziałów jest dla Pan(i) najistotniejszy (można wybrać tylko 1)?

8. Jak ogólnie oceni Pan(i) tegoroczny Raport Zintegrowany on-line Grupy ORLEN. Proszę ocenić na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę)?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Wysyłam ankietę...

Błąd wysyłania ankiety!

Wyniki wyszukiwania