Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2021, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2021, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do PKN ORLEN. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PKN ORLEN S.A.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. PKN ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2021.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, Nr BDO: 000007103, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 534.636.326,25 zł.

Wyniki wyszukiwania