Centrum tabel i wykresów

PDF XLS CSV PNG JPG
Wybrane dane operacyjno-finansowe za lata 2017-2021 Pobierz Pobierz Pobierz
Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Pobierz Pobierz Pobierz
Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN w ujęciu segmentowym Pobierz Pobierz
TOP10 produktów pod względem przychodów ze sprzedaży w 2021 roku Pobierz Pobierz Pobierz
Nakłady Inwestycyjne/ Zwiększenie aktywów trwałych w 2021 roku [mln PLN] Pobierz Pobierz
Segment Energetyka
Podstawowe wielkości finansowe segmentu Energetyka Pobierz Pobierz Pobierz
Segment Rafineria
Podstawowe wielkości finansowe segmentu Rafineria Pobierz Pobierz Pobierz
Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Rafineria [mln PLN/ tys. ton] Pobierz Pobierz Pobierz
Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych1) Grupy ORLEN w segmencie Rafineria [tys. ton] Pobierz Pobierz Pobierz
Segment Petrochemia
Podstawowe wielkości finansowe segmentu Petrochemia Pobierz Pobierz Pobierz
Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [mln PLN/ tys. ton] Pobierz Pobierz Pobierz
Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia Pobierz Pobierz
Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych1) Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [tys. ton] Pobierz Pobierz Pobierz
 Segment Detal
Podstawowe wielkości finansowe segmentu Detal Pobierz Pobierz Pobierz
Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [mln PLN/tys. ton] Pobierz Pobierz Pobierz
Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym Pobierz Pobierz
Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [tys. ton] Pobierz Pobierz Pobierz
Struktura sprzedaży wolumenowej na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym Pobierz Pobierz
 Segment Wydobycie
Podstawowe wielkości finansowe segmentu Wydobycie Pobierz Pobierz Pobierz
Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie [mln PLN/ tys. ton] Pobierz Pobierz Pobierz
Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Wydobycia Pobierz Pobierz
Funkcje korporacyjne
Podstawowe wielkości finansowe Funkcji Korporacyjnych Pobierz Pobierz Pobierz
Zatrudnienie w Grupie ORLEN
Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN w osobach na dzień 31.12.2021 i 31.12.2020 Pobierz Pobierz
Struktura zatrudnienia w Grupie ORLEN Pobierz Pobierz
Wskaźniki wypadkowości w Grupie ORLEN
Wskaźnik TRR oraz T1 PSER w Grupie ORLEN Pobierz Pobierz Pobierz
Wskaźnik Kultury Bezpieczeństwa w Grupie ORLEN Pobierz Pobierz Pobierz

Wyniki wyszukiwania