Perspektywy rynkowe w 2022 roku

Skutki ekonomiczne i społeczne wojny w Ukrainie oraz sankcji gospodarczych są trudne do określenia. W takich sytuacjach rozsądnym podejściem jest powstrzymanie się od przewidywania, co się wydarzy, bo wskutek dynamicznych i nieprzewidywalnych zmian pod wpływem czynników geopolitycznych, w tym militarnych, scenariusze bazowe tracą sens.

SDGs:

 • Cel 9

Kapitały:

W takich sytuacjach racjonalnym działaniem jest koncentrowanie wysiłków na budowaniu odporności na różne skrajne sytuacje i przygotowywanie planów awaryjnych.

Perspektywy rynkowe w 2022 roku

Regulacje

Narodowy Cel Wskaźnikowy – wzrost poziomu bazowego z 8,7% do 8,8% (zredukowany wskaźnik dla PKN ORLEN wynosi 5,773%)

Rynek mocy – Grupa ORLEN oczekuje porównywalnego (r/r) wsparcia dla bloków energetycznych

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna, w tym: obniżka akcyzy na paliwo, zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej oraz obniżka VAT na paliwo przełoży się na niższe ceny paliw na stacjach, co powinno stymulować popyt na paliwa.

Działalność inwestycyjna Grupy ORLEN

Planowane nakłady inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 15,2 mld PLN, w tym 10,7 mld PLN na Rozwój i 4,5 mld PLN na utrzymanie.

Największe nakłady zostaną przeznaczone na segment petrochemiczny 5,1 mld PLN, na rafinerię 4,5 mld PLN, energetykę 3,9 mld PLN, detal 1,0 mld PLN oraz 0,3 mld PLN na wydobycie.

D_ST3460 D_ST3460

Główne projekty rozwojowe w 2022 roku:

 • Budowa instalacji Hydrokrakingu – Litwa
 • Budowa instalacji Bioetanolu 2 Gen. – ORLEN Południe
 • Budowa instalacji HVO (uwodornienia olejów roślinnych) – Płock
 • Budowa instalacji Visbreakingu – Płock
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych olefin – Płock
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów – Anwil
 • Modernizacja aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców – Grupa Energa
 • Budowa CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz
 • Budowa farmy wiatrowej na Bałtyku
 • Rozwój sieci stacji paliw (> 30 stacji)
 • Rozwój sieci sprzedaży pozapaliwowej (> 30 punktów Stop Cafe/Star Connect)
 • Wprowadzanie nowych usług i produktów
 • Polska / Kanada – koncentracja na projektach Egde, Miocen i Płotki / Kakwa i Ferrier

Planowane zwiększenie aktywów trwałych w segmentach w 2022 roku [mld PLN]

orl_wykres aktywow orl_wykres aktywow
orlwykresrafineria7 (1) orlwykresrafineria7 (1)

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania