Klienci

Kluczowym aspektem działalności Grupy ORLEN jest konsekwentne podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług oraz standardów obsługi. Klienci to jeden z kluczowych dla Grupy ORLEN Interesariuszy.

SDGs:

 • Cel 11
 • Cel 12

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Rozwój segmentu detalicznego jest oparty na rozbudowie sieci sprzedaży i znaczącym poszerzeniu oferty dla klientów.

Do 2030 roku w Europie Środkowo-Wschodniej pod marką ORLEN planowane jest działanie ponad 3,5 tys. stacji. Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, m.in. poprzez budowę co najmniej 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.

Grupa ORLEN zarządza największą w Europie Środkowo- Wschodniej siecią ponad 2,8 tys. stacji paliw, zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji i na Litwie. Na koniec 2021 roku w ramach sieci funkcjonowało ponad 2 tys. punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect/ORLEN w ruchu. Grupa ORLEN konsekwentnie przystosowywała sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. Do dyspozycji klientów na koniec 2021 roku były 454 stacje ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowane głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG. Uruchomiono 400 automatów paczkowych w ramach usługi ORLEN Paczka, wprowadzono także nowy format sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw ORLEN w ruchu. Ponadto została sfinalizowana transakcja kupna 100% udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce.

Konsekwentnie będą pozyskiwane nowe grupy klientów dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Strategia ORLEN 2030, opublikowana w listopadzie 2020 roku, zakłada dynamiczny rozwój obszaru sprzedaży detalicznej, m.in. poprzez wykorzystywanie nowoczesnych kanałów komunikacji i digitalizację formatów sprzedaży, w tym w oparciu o sieć RUCH. RUCH to kioski w bardzo dobrych lokalizacjach, ale też rozbudowane usługi kurierskie. Uruchomienie potencjału RUCHU, rozwijanie formatów sklepowo- gastronomicznych poza stacjami paliw, rozbudowa własnej sieci punktów odbioru paczek pozwoli szybciej rozwijać biznes detaliczny. Dzięki RUCH pozyskanych zostało 4500 punktów odbioru paczek. PKN ORLEN rozwija również usługi ORLEN Pay i mFLOTAumożliwiające płatności za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Ich najnowsze wersje pozwalają m.in. na zakup e-biletu autostradowego za przejazdy po płatnych odcinkach autostrad państwowych (A2 Konin Wschód – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Gliwice Sośnica) dla pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.

Od ponad 4 lat oferta gastronomiczna Stop Cafe na stałe posiada linię produktów dla wegan i wegetarian, ponadto oferta ta jest stale rozszerzana. A nowa linia zup i dań obiadowych stop.cafe wprowadzona w 2021 roku oparta na świeżych składnikach, wysokiej jakości produktach przygotowanych bez użycia konserwantów zyskuje coraz szerszą grupę odbiorców.

Od ponad 12 lat we wszystkich punktach Stop Cafe na stacjach ORLEN klienci mogą zakupić kawę z certyfikatem Fairtrade – największego globalnego systemu Sprawiedliwego Handlu. Uczestnicząc w handlu na zasadach Fairtrade, wspieramy rozwój społeczności rolniczych z krajów globalnego Południa.

PKN ORLEN jako firma odpowiedzialna społecznie i przyjazna rodzinom z dziećmi angażuje się w program Karta Dużej Rodziny. Posiadacze karty mogą skorzystać ze zniżek na stacjach ORLEN w całej Polsce. Udogodnienia obejmują rabaty na zakup paliw, zniżki na produkty z oferty Stop Cafe oraz usługi myjni.

Na stacjach PKN ORLEN wdrażane są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Blisko 1480 stacji posiada toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na 1204 stacjach paliw wydzielone są specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obniżony podjazd dla osób niepełnosprawnych jest na 1504 stacjach. Sukcesywnie rozszerzane są nowoczesne rozwiązania istotne z punktu widzenia dostępności usług. Klienci na wszystkich stacjach PKN ORLEN mogą płacić za paliwo przy dystrybutorze, korzystając z aplikacji mobilnej ORLEN Pay, wykorzystując umieszczony na każdym dystrybutorze specjalny kod QR. W 2021 roku w celu dalszego usprawnienia obsługi rozszerzony został program Mobilnego Kasjera oraz tzw. Szybki Pas. W sieci PKN ORLEN są trzy stacje w koncepcie ORLEN Drive, na których kierowcy, również niepełnosprawni, mogą liczyć na kompleksową obsługę w zakresie tankowania paliwa i zakupu produktów gastronomicznych bez konieczności wychodzenia z auta. W ostatnich latach ponad 30 tys. pracowników stacji paliw ORLEN zostało przeszkolonych z obsługi osób z niepełnosprawnościami. System szkoleń został opracowany we współpracy z Fundacją INTEGRACJA.

1480 stacji

posiada toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie objęte są systemami antywłamaniowymi i antynapadowymi, a umowy z wyspecjalizowanymi agencjami ochrony gwarantują szybkie przybycie profesjonalnego patrolu w razie każdej konieczności.

Wszystkie stacje paliw wyposażone są w systemy telewizji przemysłowej, które rejestrują zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Stacje paliw posiadają wypracowane zasady ruchu kołowego i pieszego na ich terenie, co w połączeniu z luminescencyjnymi oznakowaniami drogowymi podnosi bezpieczeństwo także w tym zakresie.

Stacje mające w ofercie LPG są dostosowane do bezpiecznego tankowania tego paliwa przez klientów. W razie potrzeby pracownicy stacji zawsze służą pomocą i mogą zatankować, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Na wszystkich stacjach paliw PKN ORLEN funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP. Jego podstawę stanowią wymagania Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) stosowane przez Koncern od 2005 roku. HACCP jest ciągle doskonalony i rozwijany wraz z rozwijającą się dynamicznie ofertą gastronomiczną. Celem HACCP jest zagwarantowanie klientom, że oferowane produkty żywnościowe spełniają wymagania przepisów sanitarnych, są bezpieczne dla zdrowia oraz zgodne z ich oczekiwaniami odnośnie jakości. Dotyczy to zarówno produktów w opakowaniach jednostkowych, jak również wszystkich produktów przygotowywanych zgodnie z ofertą gastronomiczną Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0. oraz w restauracjach.

System HACCP ma istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo wprowadzanych do sprzedaży produktów. Wystandaryzowane procedury postępowania z żywnością obejmują wymagania dla dostaw, przyjmowania, przechowywania i magazynowania, a także zasady i warunki przygotowania do sprzedaży i spożycia oferowanych przez ORLEN produktów spożywczych. Stosowane w HACCP systemowe zabezpieczenia gwarantują ewidencjonowanie i monitorowanie procesów związanych z żywnością. Regulacje ORLEN w tym zakresie zawierają m.in. zasady dobrych praktyk higienicznych i dobrych praktyk produkcyjnych, w tym zasady identyfikowalności, nadzoru nad alergenami czy postępowania z incydentami mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Stacje paliw mają dostęp do elektronicznej wersji Dokumentacji Systemowej HACCP poprzez Ekosystem (SP CODO) oraz Portal stacyjny i (SP DOFO). HACCP, tj. analiza zagrożeń i kontroli krytycznych punktów jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń zdrowotnych żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia. Zabezpieczenia HACCP służą minimalizowaniu ryzyka zagrożeń związanych z obrotem żywnością. Jest systemem prewencyjnym. Chroni interesy Konsumenta, dając mu pewność bezpieczeństwa oraz wysoką jakość zdrowotną nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy Producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób procesy produkcyjne może dowieść, że dostarcza produkty bezpieczne dla zdrowia. Cały system zawiera w swoich rozwiązaniach elementy weryfikacji wewnętrznej i jest regularnie auditowany.

 • 416-2

W 2021 roku nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie ich cyklu życia według rodzaju skutków.

Pracownicy stacji paliw są szczególnie uwrażliwiani na kwestie dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Na każdej stacji znajduje się tabliczka z odpowiednią informacją, a pracownicy uczestniczą w specjalnych szkoleniach. Stosowane są także pisemne oświadczenia pracowników stacji zobowiązujące ich do przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz do przestrzegania obowiązku weryfikacji wieku, a także odmowy sprzedaży w przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia ustawy.

W PKN ORLEN konsekwentnie realizowane były działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Na wszystkich stacjach ORLEN w regularnej sprzedaży dostępne były i są płyny do dezynfekcji rąk produkowane przez należący do Grupy ORLEN Zakład w Jedliczu, a także maski ochronne, pochodzące głównie od krajowych producentów. W czasie dynamicznego rozwoju epidemii koronawirusa pracownicy służb ratowniczych byli obsługiwani na stacjach paliw poza kolejnością.

W związku z epidemią na stacjach wdrożone zostały nadzwyczajne procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników:

 • Stacje wyposażone w sterylizatory oczyszczające powietrze
 • Wdrożono systematyczną, dezynfekcję powierzchni z którymi stykał się klient
 • Udostępniono płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe
 • Wprowadzono dodatkowe wytyczne w zakresie HACCP (pakowanie akcesoriów do kawy, pakowanie produktów gastro).

Standardy obsługi

 • 102-43

W ramach Grupy ORLEN cyklicznie jest monitorowana satysfakcja i lojalność klientów. W związku z rozwojem stacji paliw oferta dla klientów jest różnorodna i dynamiczna, wprowadzane są nowości oraz promocje w ofercie gastronomicznej, paliwowej czy sklepowej. Jakość funkcjonowania stacji jest systematycznie weryfikowana poprzez oceny wewnętrzne realizowane przez menedżerów zarządzających mikrorynkami za pomocą ankiet wypełnianych na urządzeniach mobilnych oraz w ramach zewnętrznego badania typu tajemniczy klient, organizowanego na wszystkich stacjach własnych i franczyzowych. Na bieżąco weryfikowany jest poziom zadowolenia klientów poprzez wskaźnik satysfakcji z obsługi oraz NPS Klientów VITAY. Wskaźniki monitorujące satysfakcję klienta pozostają na stałym wysokim poziomie.

Bardzo istotne jest też monitorowanie zadowolenia klientów z różnych aspektów funkcjonowania stacji. Jednym z elementów wspierających budowanie relacji z klientami jest podejście do informacji przekazywanych przez klientów oraz reakcja na zgłaszane przez nich skargi i wnioski. Każdy zainteresowany ma kilka możliwości kontaktu i wyrażenia opinii na temat stacji i obsługi, za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub bezpośrednio na stacjach paliw. W każdym z tych przypadków zgłoszenie takie jest rejestrowane w systemie administracji skarg i reklamacji. W systemie tym są oczywiście rejestrowane także pozytywne opinie i podziękowania ze strony klientów.

W 2021 roku klienci stacji paliw Grupy ORLEN dokonali ok. 424 035 178 transakcji.

Dbałość o środowisko

Grupa ORLEN przykłada w swojej działalności szczególną wagę do aspektów ochrony środowiska naturalnego, a politykę w tym zakresie stosuje także na stacjach paliw.

W trosce o środowisko PKN ORLEN pracuje nad optymalizacją jakości opakowań oraz akcesoriów i wymianie ich na wersję biodegradowalną (podlegającą biochemicznemu rozkładowi), m.in.: plastikowe słomki zostały już zastąpione papierowymi; opakowania wielomateriałowe do żywności zostały zastąpione jednomateriałowymi (głównie papierowymi); trwa proces wycofywania plastikowych sztućców na rzecz drewnianych; jednorazowe, plastikowe opakowania m.in. na sałatę czy dania obiadowe są zastępowane opakowaniami z pulpy trzcinowej. Większość opakowań z papieru lub tektury posiada certyfikację FSC (Forest Stewardship Council®)), system certyfikacji pozwala odróżnić wyroby z drewna, które pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej lub certyfikat PEFC (Chain of Custody of Forest-based Products) pozwala na weryfikację pochodzenia drewna z którego powstało opakowanie, na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu.

W momencie dostawy sprawdzana jest jakość opakowań – uszkodzone nie są przyjmowane na stacje.

Odpowiednie zasady magazynowania i ekspozycji handlowej ograniczają ryzyko uszkodzenia towarów, opakowań oraz pogorszenia ich jakości. Na stacjach znajdują się pojemniki na zużyte opakowania po olejach i innych płynach, mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. Poza tym, na każdej stacji ogólnodostępne są pojemniki na odpady, umożliwiające ich wstępną segregację.

Wszystkie produkty motoryzacyjne (oleje, płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe) posiadają karty charakterystyki, które precyzują, jak należy je przechowywać, jak postępować w sytuacji zanieczyszczenia otoczenia lub zatrucia.

W przypadku paliw ukierunkowanie na ochronę środowiska jest priorytetem. Służą temu między innymi zbiorniki dwuściankowe ograniczające ryzyko wycieku paliw do gruntu, system detekcji nieszczelności zbiorników, zabezpieczenie podjazdu uniemożliwiające przedostanie się rozlanych paliw do gruntu, systemy odprowadzające wody opadowe z terenu podjazdu do separatorów węglowodorów (brak możliwości przedostania się cząstek paliw do gruntu lub wód gruntowych), pełna hermetyzacja rozładunku paliw na stacji (znaczne ograniczenie przedostania się oparów do powietrza), system VRS wykorzystywany w pistoletach nalewczych umożliwiający odprowadzanie oparów z samochodowych zbiorników paliwowych bezpośrednio do zbiorników stacyjnych, wyposażenie stacji w środki neutralizujące ewentualne wycieki lub plamy powstałe podczas tankowania, rozładunku. Specjalna proekologiczna formuła benzyn Efecta obniża emisję cząstek stałych i tlenków azotu, a tym samym ogranicza powstawanie smogu. Co ważne – klient nie płaci więcej za paliwo przyjazne środowisku i otrzymuje produkt, który świetnie wpływa na pracę silnika.

 

Ochrona prywatności klientów

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 418-1

PKN ORLEN przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w tym, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 39/2021/DG z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: zasad prowadzenia ochrony danych osobowych w PKN ORLEN.

Zarząd PKN ORLEN wyznaczył w spółce Inspektora Ochrony Danych (uchwała nr 6066/18 z dnia 29 maja 2018 roku).

W 2021 roku w PKN ORLEN zidentyfikowano 7 skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów i utraty danych. W spółkach Grupy ORLEN zidentyfikowano 2 uzasadnione skargi dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych.

 

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania