Nasze produkty, usługi i marki

Nasze produkty i usługi są cenione zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. ORLEN jest najcenniejszą polską marką według rankingu "Rzeczypospolitej". Marka jest wyceniana na blisko 10 mld PLN.

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

  • 102-2

Produkty Grupy ORLEN

orl_produkty orl_produkty

TOP 10 produktów pod względem przychodów ze sprzedaży w 2021 roku

top produkty-10-01 top produkty-10-01

Nasze marki

nasze-marki-Orlen2022 nasze-marki-Orlen2022
201124_cysterna_ekoterm_25 201124_cysterna_ekoterm_25

Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność:

  • Produkcyjną w segmencie energetycznym (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej), oraz w segmentach rafineryjnym i petrochemicznym, obejmującą przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych.
  • Handlową: dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, obrót energią elektryczną, hurtową i detaliczną sprzedaż paliw, produktów petrochemicznych, chemicznych i pozostałych produktów.
  • Usługową: magazynowanie ropy naftowej i paliw, transport, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne oraz ubezpieczeniowe i finansowe.
  • Związaną z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem węglowodorów.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania