Budowa wartości

Grupa ORLEN, dzięki zintegrowaniu wszystkich elementów łańcucha wartości, jest w stanie wzajemnie dopasowywać do siebie funkcjonowanie jego elementów. Szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych pozwala to na budowę i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.