Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji ambitnej agendy Strategii 2030 Grupy ORLEN.

Nowa strategia biznesowa jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego. Wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości. W ciągu najbliższej dekady Koncern przeznaczy ok. 30 mld PLN na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 1
 • Cel 2
 • Cel 3
 • Cel 4
 • Cel 5
 • Cel 6
 • Cel 7
 • Cel 8
 • Cel 9
 • Cel 10
 • Cel 11
 • Cel 12
 • Cel 13
 • Cel 14
 • Cel 15
 • Cel 16
 • Cel 17

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W 2021 roku Zarząd PKN ORLEN przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2021-2023. Strategia Zrównoważonego Rozwoju wspiera osiągnięcie celów biznesowych strategii Grupy ORLEN do 2030 roku i ogłoszonej w 2020 roku strategii dekarbonizacji, a także kompleksowo odnosi się do celów ESG i CSR, zapewniając solidny system zarządzania w wymiarze zrównoważonego rozwoju. Opierając się na historii udanego dialogu z interesariuszami i działaniach w zakresie CSR, w odnowionym podejściu Grupa ORLEN przywiązuje dużą wagę do potrzeb środowiskowych wyrażanych wspólnie w inicjatywach wielostronnych, takich jak Europejski Zielony Ład i Porozumienie paryskie. Strategia przewiduje realizację projektów doskonalących zarządzanie kwestiami klimatu, zgodnie z rekomendacjami TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

orl_strategia esg 2021-2023 (1) orl_strategia esg 2021-2023 (1)

Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju w ramach Strategii 2030

cele_strategii esg cele_strategii esg

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania