Partnerzy biznesowi

Główne cele realizowane w ramach obszaru Partnerzy biznesowi to inspirowanie do odpowiedzialności, podejmowanie i rozwijanie współpracy, promowanie odpowiedzialnych postaw.

W 2021 roku PKN ORLEN zwiększał dostępność programu ORLEN W PORTFELU, pierwszego w Polsce długoterminowego programu skierowanego do inwestorów indywidualnych. Jego celem jest poszerzanie wiedzy inwestorów indywidualnych o rynku kapitałowym i bezpiecznym inwestowaniu. Do programu dołączyło w 2021 roku 4 000 uczestników, których jest już ponad 13 800, a ponad 220 000 osób skorzystało z części edukacyjnej portalu orlenwportfelu.pl. Do kluczowych aktywności zrealizowanych w 2021 roku zaliczyć można: przeprowadzenie trzeciej edycji egzaminów Akademii Inwestowania oraz zakończenie drugiej i rozpoczęcie trzeciej serii „Praktycznie o inwestowaniu”. Ze względów pandemicznych większość spotkań, eventów odbyła się online. PKN ORLEN w ramach programu współpracuje z 6 biurami maklerskimi, które prowadzą 60% indywidualnych rachunków inwestycyjnych w Polsce.

MPF_6997 MPF_6997

Współpraca z nauką i start-upami

W maju 2021 roku PKN ORLEN otworzył własne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Projekt o wartości około 184 mln zł wpisuje się w strategię ORLEN 2030 zakładającą wzrost zaangażowania w badania, rozwój i innowacje. Dla PKN ORLEN jest to ważny krok na drodze do efektywniejszego opracowywania nowych technologii i produktów, budowania własnego know-how, a także uzyskiwania patentów dla nowatorskich rozwiązań. Najważniejszą częścią kompleksu jest zaplecze badawczo-testowe, w którego skład wchodzi Hala Odwzorowań i Pilotaży o powierzchni blisko 2 tys. m2. Zaawansowana konstrukcyjnie oraz technologicznie powierzchnia umożliwia elastyczną zabudowę instalacji badawczych i pilotowych o wysokości dochodzącej nawet do 15 metrów. W ten sposób nowe technologie oraz rozwiązania wprost z fazy naukowych doświadczeń będą mogły wkroczyć w etap testowania w okolicznościach bliskich realnym warunkom produkcji.

Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie także funkcjonować jako nowoczesna platforma współpracy pomiędzy PKN ORLEN a start-upami, wynalazcami, instytutami czy uczelniami. Sieć współpracy PKN ORLEN już teraz obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce działające w obszarze zainteresowań PKN ORLEN, m.in. Politechnikę Warszawską z jej filią w Płocku, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Warszawski, Instytuty Badawcze oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Istotnym celem inwestycji jest również promocja nauki. Znajdująca się na terenie kompleksu ścieżka edukacyjna nawiązuje do nauk ścisłych i działalności Grupy ORLEN. W ramach realizacji projektów badawczych planowane jest zaangażowanie studentów i młodych naukowców, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie i nowe kompetencje. W połowie 2021 roku uruchomiono program akceleracyjny ORLEN Skylight accelerator skierowany do młodych technologicznych spółek z całego świata posiadających gotowe do wdrożeń pilotażowych, skalowania czy komercjalizacji innowacyjnych rozwiązania w ramach posiadanej infrastruktury produkcyjnej, logistycznej i sprzedażowej PKN ORLEN, ale także w nowych obszarach, w których możliwe jest potencjalne zaangażowanie i generowanie nowych źródeł przychodów. W 2021 roku uruchomione zostały trzy rundy akceleracyjne, w ramach których zgłoszono blisko 60 wyzwań z kluczowych obszarów biznesowych PKN ORLEN. Do programu zgłoszenia przesłało ponad 200 start-upów z Polski i zagranicy. W rezultacie tych działań 11 start-upów uzyskało pozytywną rekomendację do realizacji wdrożeń pilotażowych w 2022 roku. W PKN ORLEN są testowane oraz wdrażane pomysły i produkty wpisujące się w plany długoterminowego rozwoju Grupy ORLEN w zakresie nowych rozwiązań i technologii dekarbonizacyjnych, digitalizacji i efektywności operacyjnej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, w przyszłościowych obszarach: energetyka, petrochemia, rafineria oparta na alternatywnych surowcach, detal, logistyka. Przełomowym rozwiązaniem intensyfikującym rozwój własnych technologii, z wykorzystaniem krajowej myśli technicznej jest uruchomiony program współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który w ciągu najbliższych lat będzie pozyskiwał technologie do prze- skalowania i wdrażania w partnerstwie z największą polską agencją promującą projekty naukowo-techniczne i innowacyjne państwa. Wszystkie narzędzia innowacji i rozwoju ukierunkowane są na szybkie testowanie i implementację do różnorodnych segmentów biznesowych PKN ORLEN. Są najczęściej wykorzystywane do współpracy z najlepszymi polskimi uczelniami i naukowcami, wspierającymi realizację celów strategicznych Grupy ORLEN.

We współpracy z polskimi naukowcami realizowane są m.in. takie projekty B+R:

We Włocławku uruchomiono pierwszą demonstracyjną instalację bocznikową w Zakładzie PTA (kwasu tereftalowego).

Dzięki niej innowacyjne rozwiązania wprost z fazy naukowych doświadczeń będą testowane w realnych warunkach przemysłowych przed pełnym wdrożeniem ich w zakładzie produkcyjnym. Wyzwanie umożliwia pracownikom udział w opracowaniu pierwszej polskiej formulacji katalizatora. W obszarze katalizy realizowane są doktoraty wdrożeniowe.

Pierwszy na świecie innowacyjny system dualnych czujników, które pozwolą na jednoczesną ocenę szybkości korozji i podatności na pękanie oraz kruchość wodorową poprzez ciągły pomiar stężenia wodoru.

W obszarze korozyjności realizowane są doktoraty wdrożeniowe.

Recykling tworzyw sztucznych

Analizowana jest możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii Hydro-PRTSM przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych. Pozyskane w ten sposób surowce wykorzystane zostaną do wytwarzania produktów petrochemicznych i rafineryjnych. W obszarze recyklingu tworzyw realizowany jest doktorat wdrożeniowy.

Wspólne przedsięwzięcie

PKN ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą 200 mln zł w ramach programu grantowego na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe z zakresu wykorzystania biomasy, dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz przemysłu 4.0. Udział w nich będą mogły wziąć jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja. Rezultaty najlepszych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu, wspierając jego zrównoważony rozwój. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w 2022 roku.

W Grupie ORLEN uruchomiony został Program Digitalizacji,

którego celem jest promowanie w organizacji rozwiązań opar- tych na najnowszych technologiach oraz wsparcie projektów z największym potencjałem ekonomicznym i środowiskowym. O tym, jak rozwiązania digitalizacyjne wspierają dekarbonizację, jest mowa w opublikowanym w grudniu 2021 roku eksperckim raporcie PKN ORLEN pt. „Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji. Zrównoważony rozwój potrzebuje technologii cyfrowych”. Raport jest 14. odsłoną serii publikacji „Napędzamy przyszłość”, w ramach których PKN ORLEN jako największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej inicjuje debatę na najważniejsze tematy ze sfery gospodarczej, ekonomicznej oraz społecznej.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Więcej informacji znajduje się w sekcji „Dostawcy”.

Inspirowanie do odpowiedzialności

W ramach działalności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, celem PKN ORLEN jest również inspirowanie do odpowiedzialności poprzez dzielenie się dobrymi praktykami. W 2021 roku PKN ORLEN prezentował swoje działania w raportach opracowywanych przez partnerów, na konferencjach krajowych, takich jak Forum Wizja Rozwoju, Forum Ekonomiczne w Karpaczu oraz w trakcie spotkań z interesariuszami. W 2021 roku wspólnie z interesariuszami promowane były działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju:

  • Eksperci z PKN ORLEN brali aktywny udział w Circular Week 2021. To seria wydarzeń promujących rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii cyrkularnej. Celem Circular Week jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami. Czwarta edycja Circular Week odbyła się w dniach 11-17 października i zgromadziła ponad 3 tys. uczestników z całej Europy. W trakcie wydarzenia odbyło się 50 paneli eksperckich, szkoleń, spotkań oraz webinarów, podczas których zaprezentowano rozwiązania dotyczące kluczowych wyzwań ekonomii cyrkularnej: rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zapobiegania marnotrawieniu żywności, rozwoju biogospodarki, wyzwań stojących przed branżą modową czy przyszłości surowców wtórnych.
  • Ważnym elementem zachęty do odpowiedzialnego działania jest edukacja przez zabawę. W 2021 roku wyprodukowano 3 tys. sztuk rodzinnej gry edukacyjnej Wyprawa po skarb, która przybliża działania prośrodowiskowe PKN ORLEN i zachęca do zachowań proekologicznych w życiu codziennym. Zwycięzca gry otrzymuje nasiona łąki kwietnej, które może wysiać w przydomowym ogródku. Ciekawym rozwiązaniem gry są elementy pop-up. Jako przestrzenne elementy zostały przedstawione: stacja paliw PKN ORLEN z bateriami fotowoltaicznymi na dachu, farma wiatrowa, stacja do ładowania pojazdów elektrycznych i zielone elementy krajobrazu. Na planszy uwzględniono również bioróżnorodność okolic zakładu produkcyjnego w Płocku, w tym gatunki zagrożone, których ochronę wspiera PKN ORLEN (sokół wędrowny i lokalne gatunki pszczoły miodnej).
  • Drzewko za butelkę – od 21 do 24 września 2021 roku w Płocku i Warszawie zbierane były od pracowników określone rodzaje odpadów, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki i elektrośmieci. Za przyniesione odpady uczestnik otrzymał sadzonkę drzewka – symbol akcji realizowanej w ramach programu Odpowiedzialność i Troska.
  • Tydzień Wolontariatu Fundacji ORLEN – w ramach Tygodnia Wolontariatu, który trwał od 14 do 20 czerwca, zorganizowano szereg akcji na rzecz środowiska i zwierząt, m.in. wysiewanie łąki kwietnej czy sprzątanie brzegów rzek. Był to czas dzielenia się inspiracjami i doświadczeniami dotyczącymi wolontariatu pracowniczego. Zaproszeni do studia wolontariusze opowiadali o realizowanych działaniach i planach kolejnych inicjatyw. Materiał jest dostępny na kanale YouTube PKN ORLEN.
  • Pan Karp Zarybia Wisłę – konkurs odbył się pod hasłem „Płynie, wije się Wisła”. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z przedszkoli i szkół z trzech grup wiekowych z miejscowości położonych nad rzeką Wisłą (ANWIL S.A.).
  • Wracam Bezpiecznie do Domu – na przełomie września i października 2021 roku odbyło się spotkanie z dziećmi z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Płocku. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym Realizatorem akcji był ORLEN Serwis.
  • Biblioteka dla pracowników CUK – pod koniec września 2020 roku ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych uruchomił biblioteczkę dla pracowników. Projekt opiera się na prostym systemie wymiany książek. To rozwiązanie dla tych, którzy posiadają już przeczytane tytuły i chcieliby je udostępnić pozostałym czytelnikom, przy okazji wymieniając je na inną pozycję literacką. Projekt był kontynuowany w 2021 roku.
  • W 2021 roku wspólnie z Komendą Miejską Policji w Płocku, przy zastosowaniu rządowego programu innowacyjnego GovTech Polska, rozpoczęte zostały prace nad pilotażowym projektem ogólnopolskiej platformy edukacyjnej Bezpieczna przyszłość na drodze, która przyczyni się do zmiany postaw młodych kierujących w zakresie bezpiecznej jazdy i znajomości przepisów prawa drogowego w grupie docelowej młodzieży ubiegającej się o prawo jazdy z Płocka i okolic. Projekt umożliwi przyszłym kierowcom poszerzenie wiedzy dotyczącej bezpiecznej jazdy, zmodyfikuje negatywne postawy i zachowania na drodze, a w konsekwencji przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania