Realizacja zamierzeń inwestycyjnych

W 2021 roku Grupa ORLEN zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 9 890 mln PLN tj. o 898 mln PLN (o 10,0%) powyżej wykonania z 2020 roku.

SDGs:

 • Cel 9

Kapitały:

Udział poszczególnych segmentów w nakładach

>30%

Segment Petrochemii

24%

Segment Rafineryjny

26%

Energetyka

12%

Detal

4%

Wydobycie

Zwiększenie aktywów trwałych w 2021 roku [mln PLN]

orlenwykresyzwiekszeniaaktywow orlenwykresyzwiekszeniaaktywow

Zmiana aktywów trwałych w segmentach [mln PLN]

orlenwykresyzmianaaktywow1 orlenwykresyzmianaaktywow1

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

mapa1 mapa1

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku należały:

 • budowa instalacji Visbreakingu w Płocku;
 • budowa instalacji glikolu propylenowego w ORLEN Południe;
 • rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji olefin – Płock;
 • budowa instalacji DCPD w ORLEN Unipetrol;
 • rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu;
 • modernizacja obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców – Grupa Energa;
 • modernizacja DCS systemu elektroenergetycznego w Płocku;
 • modernizacja turbozespołu TG1 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku;
 • projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku;
 • otwarcie 59 stacji paliw;
 • modernizacja 13 stacji paliw;
 • otwarcie 37 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając sklepy convenience);
 • uruchomienie 263 punktów ładowania aut elektrycznych, w tym 62 tzw. szybkich ładowarek;
 • dalsze wydobycie węglowodorów na projektach Egde, Miocen i Płotki w Polsce oraz Kakwa i Ferrier w Kanadzie.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych

Grupa ORLEN zarządza strukturą nakładów inwestycyjnych w zależności od sytuacji rynkowej i koncentruje się na najbardziej efektywnych projektach inwestycyjnych. Najważniejsze zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach zostały opisane w sekcji „Perspektywy rozwoju działalności”.

Grupa ORLEN posiada stabilną pozycję finansową, a generowane przepływy pieniężne oraz dostępne źródła finansowania pozwalają na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

Poziom wybranych wskaźników finansowych potwierdzających zdolność do realizacji zamierzeń inwestycyjnych został zaprezentowany w pkt 5.2.4. „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania