Akceptacja Raportu

Zarząd PKN ORLEN potwierdza, że Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2021 rok zawiera kompleksowy opis działalności finansowej i pozafinansowej Grupy ORLEN oraz wiarygodność, prawidłowość i rzetelność opublikowanych w nim informacji.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Armen Artwich
Członek Zarządu
ds. Korporacyjnych

Adam Burak
Członek Zarządu
ds. Komunikacji
i Marketingu

Patrycja Klarecka
Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej

Michał Róg
Członek Zarządu
ds. Handlu Hurtowego
i Międzynarodowego


Piotr Sabat

Członek Zarządu
ds. Rozwoju

Jan Szewczak
Członek Zarządu
ds. Finansowych

Józef Węgrecki
Członek Zarządu
ds. Operacyjnych

Wyniki wyszukiwania