Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w Raporcie Zintegrowanym Grupy ORLEN raportzintegrowany2021.orlen.pl (dalej jako „Raport”)

Administratorem oraz właścicielem Raportu jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł (dalej jako: „ORLEN”).

W Raporcie są prezentowane treści z zakresu działalności Grupy ORLEN oraz jej otoczenia, zasad zarządzania, strategii, z zakresu zrównoważonego rozwoju, zarządzania ryzykiem, wyników finansowych oraz planów na przyszłość. Raport zawiera różne funkcjonalności i narzędzia ułatwiające użytkownikom dostęp do informacji.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Raporcie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Raportu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji podlega niezależnej certyfikacji i jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

Aby strona działała poprawnie, czasami konieczne jest umieszczenie na Twoim urządzeniu niewielkich plików danych, zwanych cookies. Informacje nt. stosowanych rodzajów plików cookie udostępniamy Tobie w formie baneru (okna), który możesz wyświetlić w dowolnym momencie za pośrednictwem tego linku.

W przypadku niektórych rodzajów plików cookie wymagana jest Twoja zgoda, którą możesz zmienić lub odwołać w dowolnym momencie, ustawiając swoje preferencje w banerze (oknie), dostępnym za pomocą tego linku.

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, Twoja zgoda będzie ważna przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej ją zmienisz. Jeśli nie wyrazisz zgody, Twój wybór będzie przechowywany przez 14 dni.

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Raport może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników, zbierać dane statystyczne dotyczące Raportu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Raportu?

PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Raportu. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A.: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Inspektor ochrony danych

PKN ORLEN S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Szczegółowe dane Inspektora ochrony danych w PKN ORLEN S.A. dostępne są na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 • adres: adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 • adres email: daneosobowe@orlen.pl

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług PKN ORLEN S.A. polegających na wyświetlaniu treści Raportu. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dostosowania Raportu do sposobów korzystania, pomiarów statystycznych i udoskonalenia prezentowanych treści w kolejnych edycjach Raportu.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług PKN ORLEN S.A. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Raportu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług ORLEN w ramach Raportu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie Raportu do sposobów korzystania oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie prezentowanych treści, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ORLEN). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Raportu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług ORLEN jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Raportu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Raportu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyniki wyszukiwania