Kapitał ludzki

Ludzie to jeden z głównych filarów strategii Grupy ORLEN. Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy.

SDGs:

  • Cel 3
  • Cel 5
  • Cel 8
  • Cel 10

Kapitały:

Kluczowe dane dotyczące kapitału

  • Ponad 35 tys. pracowników zaangażowanych w realizację Strategii Grupy ORLEN do 2030 roku.
  • Międzynarodowy zespół w Polsce, Czechach, Niemczech, Litwie, Słowacji i Kanadzie.
  • Przedstawiciele różnorodnych zawodów.
  • Przedstawiciele wielu pokoleń.
  • Byli pracownicy z długim stażem zawodowym w Grupie ORLEN.
  • Potencjalni pracownicy – profesjonaliści oraz uczniowie szkół technicznych i uczelni wyższych będący na etapie wyboru studiów, kierunków kariery zawodowej.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Osiągnięte rezultaty

  j.m. 2021 2020
Zatrudnienie w Grupie ORLEN [osoby] 35 424 32 960
Rotacja pracowników [%] 9,5 7,7
Wskaźnik fluktuacji [%] 9,5 9,8
Wskaźnik wypadkowości TRR [liczba] 1,10 0,72
Wskaźnik zdarzeń awaryjnych T1 PSER [liczba] 0,06 0,05
Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika, w tym:  
Kobiety [godziny] 19,5 23,4
Mężczyźni [godziny] 20,4 25,2
Menedżer [godziny] 29,0 38,5
Nie-menedżer [godziny] 18,8 23,7
Zobowiązania na PFRON [zł] ponad 26 mln wskaźnik nie był publikowany
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami  [osoby] 367 wskaźnik nie był publikowany
Pracownicy przeszkoleni z tematyki poszanowania praw człowieka [%] 18,51 wskaźnik nie był publikowany

PKN ORLEN niezmiennie od 10 lat uznawany jest przez ekspertów z Top Employers Institute za czołowego pracodawcę w Polsce.

Na podstawie wyników niezależnego badania dotyczącego polityki personalnej firm uczestniczących w badaniu, PKN ORLEN w 2021 roku po raz kolejny otrzymał tytuł i jednocześnie pierwszy raz w historii znalazł się na 1. miejscu wśród najlepszych pracodawców wyróżnionych tytułem Top Employer Polska 2021, W badaniu przeprowadzanym przez Instytut TOP Employers uczestniczą tylko najlepsi światowi pracodawcy, których praktyki HR są zgodne z międzynarodowym standardem.

Więcej informacji na temat obszaru pracowniczego znajduje się w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca”.

Jak kapitał ludzki wpływa na pozostałe kapitały

W 2021 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Przejęcie w roku 2021 GK Polska Press (1 827 osób) i ORLEN Transport (180 osób) oraz zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących m.in. energetykę, sprzedaż i informatykę wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 2 047 osób (r/r) do poziomu 35 424. Pozyskiwanie z rynku wysoko wykwalifikowanych pracowników jest konieczne dla utrzymania i rozwoju składników przypisanych do kategorii kapitał produkcyjny.

Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oddziałują pozytywnie na kapitał intelektualny i społeczny wpływając również na kapitał finansowy. Aby pozyskać wartościowych pracowników z rynku, Grupa ORLEN oferuje wyjątkowe warunki pracy – zarówno w sferze wynagrodzeń, jak i świadczeń pozafinansowych.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania