Kapitał społeczny

Kapitały:

Kapitał społeczny Grupy ORLEN rozumiemy jako wspólne normy, wartości i zachowania oraz oparte na zaufaniu i zaangażowaniu relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, m.in. pracownikami, społeczeństwem, klientami, partnerami biznesowymi. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Zarządzanie wynikami z kapitału

17.09_Olimpiada_dla_Przedszkola_w_Łącku_19 17.09_Olimpiada_dla_Przedszkola_w_Łącku_19

Osiągnięte rezultaty

Do głównych wskaźników efektywności dla kapitału społecznego należą:

Wyszczególnienie: j.m. 2021 2020
Programy stypendialne Fundacji ORLEN
– stypendyści1
[liczba] 651 556
Programy grantowe Fundacji ORLEN*
Program „Moje miejsce na Ziemi”2 – złożone wnioski [liczba] 1 294 2 855
Program „Moje miejsce na Ziemi” – wnioski nagrodzone grantami [liczba] 185 300
Program „Moje miejsce na Ziemi” – szacowana liczba beneficjentów [liczba] 464 758 771 310
Program „Moje miejsce na Ziemi” – wolontariusze zaangażowani w realizację nagrodzonych projektów [liczba] 2 116 4 264
Program „Moje miejsce na Ziemi” – osoby z niepełnosprawnościami zaangażowane w realizację nagrodzonych projektów [liczba] 880 2 562
Program „ORLEN dla Strażaków”3 – złożone wnioski [liczba] 2 802 4 048
Program „ORLEN dla Strażaków” – wnioski nagrodzone grantami [liczba] 267 185
Program „Czuwamy! Pamiętamy!4 – złożone wnioski [liczba] 203 302
Program „Czuwamy! Pamiętamy! – wnioski nagrodzone grantami [liczba] 34 33
Projekty prozdrowotne dla pracowników
Dodatkowe badania profilaktyczne5 [liczba] 570
Projekty zdrowotne dla społeczności lokalnych
Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego7, w tym:
Miasteczko Zdrowia – konsultacje i badania [liczba] 2 000
Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – złożone wnioski8 [liczba] 111 68
Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – wnioski nagrodzone grantami [liczba] 23 28
Projekty informacyjne
Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego – użytkownicy9 [liczba] ponad 1 000
(1 070)
ponad 1 000
Program wolontariatu pracowniczego
Akcje wolontariatu [liczba] 105 51
Liczba wolontariuszy [liczba] ponad 2 000 ponad 1 000
Szacowana liczba beneficjentów akcji wolontariatu [liczba] 6 928 ponad 2 800
Projekty sponsoringowe na rzecz mieszkańców Płocka [liczba] 28 34
Angażowanie klientów w projekty charytatywne10
Punkty programu Vitay przekazane przez klientów na cele charytatywne [liczba] 34 841 600
zebrana kwota
174 596 zł
136 097 525
(w tym na samą walkę z COVID-19: 76 749 000 )
Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania się z: „Kodeksem postępowania dla dostawców PKN ORLEN”, „Polityką antykorupcyjną GK ORLEN” oraz „Zasadami przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A” i ich zaakceptowania. [%] 100 100

 

* W 2021 roku zanotowano ogólne zmniejszenie liczby wniosków ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz w związku z przełożeniem realizacji wielu projektów oraz spotkań i warsztatów stacjonarnych. Dla przykładu w programie „Moje miejsce na Ziemi" w 2021 roku przyznanych zostało więcej grantów dla mniejszych organizacji, na większą kwotę – 20 tysięcy złotych, niż w latach ubiegłych. Pomoc została skierowana do organizacji z mniejszych miejscowości (70% wszystkich wniosków), stąd potencjalnie mniej wniosków o granty zostało złożonych przez duże organizacje.
1 programy stypendialne Fundacji ORLEN: „Dla Orłów” – program skierowany do dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN, „Mam pasję powyżej średniej” – program skierowany do uczniów z Płocka i okolic, program „BONA FIDE” dla studentów, program dla Rodaków ze Wschodu, program dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka, program „Pełnia Życia” dla niepełnosprawnych sportowców. 2 program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” – program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, w tym dotarcie do mniejszych miejscowości i zaktywizowanie społeczności wiejskich. Projekty zgłoszone do konkursu mogły dotyczyć obszarów takich jak sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura, ekologia, ochrona zwierząt czy zrównoważony rozwój.
3 program grantowy „ORLEN dla Strażaków” – program o zasięgu ogólnopolskim realizowany od 2000 roku, którego celem jest wspieranie strażaków z państwowych oraz ochotniczych jednostek Straży Pożarnej, a także wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. W ramach programu jednostki mogą wnioskować o dofinansowanie m.in. na sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.
4 program grantowy „Czuwamy! Pamiętamy!” – program skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski. W ramach inicjatywy wnioskodawcy mogą otrzymać darowiznę na rewitalizację miejsc historycznych ważnych dla lokalnej społeczności.
5 dodatkowe badania profilaktyczne – w ramach „Profilaktyki na wyciągnięcie ręki” organizowano badania profilaktyczne w miejscu pracy. W 2019 roku do dyspozycji pracowników były: badania densytometryczne (gęstości kości), badania w kierunku wykrywania wirusa HCV (wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu C), badania słuchu. Rodzice dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat korzystali z badań USG dla dzieci w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów. W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 powyższa forma działań prozdrowotnych została zastąpiona webinarami dotyczącymi „Budowania odporności w czasie pandemii”, w których wzięło udział ok. 160 osób.
6 Strefa Zdrowia – w maju 2019 roku pracownicy PKN ORLEN w Płocku, Warszawie i Włocławku mieli możliwość korzystania ze strefy zdrowia, w której można było uzyskać poradę fizjoterapeuty, skorzystać z masażu, poddać się badaniu podoskopem (aparat wykrywający wady w budowie i ułożeniu stóp). W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 powyższa forma działań prozdrowotnych została zastąpiona webinarami dotyczącymi „Budowania odporności w czasie pandemii”, w których wzięło udział ok. 160 osób.
7 Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego – program zainicjowany przez PKN ORLEN, realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Głównymi celami programu są: wczesne diagnozowanie chorób onkologicznych i pulmonologicznych, promowanie przyjętych standardów leczenia, a także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu życia.
8 program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – program grantowy skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego. W ramach inicjatywy wnioskodawcy mogą otrzymać darowiznę m.in. na organizację szkoleń, warsztatów, wykładów dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
9 Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego – system informujący o projektach społecznych, kulturalnych, sportowych, itp. inicjowanych przez PKN ORLEN oraz Fundację ORLEN. System powiadamia także o możliwych uciążliwościach środowiskowych i czasowych utrudnieniach związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Płocku.
10 Angażowanie klientów w projekty charytatywne – umożliwienie klientom przekazywania punktów zebranych w programie lojalnościowym VITAY na cele społeczne charytatywne.

Jak kapitał społeczny wpływa na pozostałe kapitały

Dzięki działaniom realizowanym w ramach zrównoważonego rozwoju możemy uzyskiwać lepsze warunki finansowania naszych przedsięwzięć i minimalizować różne ryzyka, co ma wpływ na poziom kapitału finansowego.

Realizacja szerokiego spektrum działań na rzecz m.in. lokalnych społeczności (programy grantowe, stypendialne, zaangażowanie w inicjatywy kulturalne i sportowe) przekłada się na budowę przyjaznego środowiska dla rozwoju firmy, dalszych inwestycji w kapitał produkcyjny.

Realizowane programy profilaktyki zdrowotnej, program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie” i bogaty pakiet świadczeń pozafinansowych oferowane przez pracodawcę są ukierunkowane na wzmacnianie kapitału ludzkiego.

Działania prowadzone w obszarze społecznym wzmacniają rozpoznawalność marki ORLEN, co przekłada się na zwiększenie wartości kapitału intelektualnego.

Zaangażowanie w projekty, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej naszych interesariuszy, ma pozytywne oddziaływanie na kapitał naturalny.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania