Założenia strategiczne do 2030 roku

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku wyznacza drogę transformacji w kierunku koncernu multi-energetycznego i lidera transformacji energetycznej w regionie.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

  • Cel 7
  • Cel 9
  • Cel 11
  • Cel 12
  • Cel 13

Kapitały:

  • 103-1
  • 103-2

Rozwój Grupy ORLEN jest oparty na zdywersyfikowanym portfelu obecnych i przyszłych działalności, którego rozwój wytycza kierunek transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku.

strategicznezalozenia1-2 strategicznezalozenia1-2

Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczają główne kierunki transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Rozwój nowych obszarów będzie napędzany poprzez maksymalizację zysków i przebudowę dotychczasowej działalności, uwzględniającą nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie. Realizacja strategii doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów Koncernu, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

orl_neutralnosc emisyjna (4) orl_neutralnosc emisyjna (4)

Nasze działania opieramy na wartościach Grupy ORLEN

orlen wart-01 orlen wart-01
strategicznezalozenia6-1 strategicznezalozenia6-1

Nasze aspiracje w 2030 roku

W odpowiedzi na trendy technologiczne i wyzwania środowiskowe stojące przed sektorem energetycznym, Grupa ORLEN stanie się liderem zrównoważonej transformacji w Europie Środkowej.

Group2477 (2) Group2477 (2)

Strategiczna logika rozwoju Grupy ORLEN

Do 2030 roku Grupa ORLEN planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie 140 mld PLN. Rozwój Grupy jest oparty na zdywersyfikowanym portfelu inwestycji w obecne i przyszłe obszary aktywności Koncernu.

strategiczne-zalozenia-5 strategiczne-zalozenia-5
strategiczne-zalozenia-3 strategiczne-zalozenia-3

W efekcie realizacji Strategii ORLEN2030 Grupa ORLEN stanie się wiodącym w regionie graczem multienergetycznym z zrównoważonym portfelem aktywów.

strategiczne-zalozenia-2 strategiczne-zalozenia-2

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania