Klienci

Główne cele realizowane w ramach obszaru Klienci to dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, odpowiadanie na oczekiwania, zwiększanie dostępności, inspirowanie do odpowiedzialności.

Wskaźniki GRI:

  • 417-1

PKN ORLEN aktywnie angażuje się w akcje ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa również w ruchu drogowym. W 2021 roku przeprowadzono trzecią edycję kampanii #DobryKierowca, która miała na celu promowanie zasad bezpieczeństwa na drodze. W ramach kampanii promowano zasady bezpiecznej jazdy i cechy, którymi odznacza się dobry kierowca: nigdy nie prowadzi po alkoholu, ustępuje pierwszeństwa osobom zbliżającym się do przejścia dla pieszych, dba o bezpieczeństwo dzieci w samochodzie i nie przekracza dozwolonej prędkości. Do ich przestrzegania zachęcali Robert Kubica oraz czołowi sportowcy Orlen Team. Koncern aktywnie realizuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, wspierając służby ratunkowe. Przykładem jest program lojalnościowy dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Program uprawnia do indywidualnego korzystania przez strażaków OSP z rabatu na paliwa na stacjach ORLEN. W 2021 roku wydano 3 757 kart lojalnościowych BIZNESTANK, co pozwoliło na zakup 21,4 mln litrów paliwa. Od początku trwania współpracy (2018 rok) wydano łącznie 107,8 tys. kart BINZESTANK.

sfs sfs

Na początku 2020 roku nawiązano współpracę z dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie objęcia kartami lojalnościowymi, uprawniającymi do rabatu na zakup paliwa na stacjach paliw ORLEN, żołnierzy ochotników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. Dziś w WOT pełni służbę ponad 25 tys. żołnierzy. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Na czas walki z epidemią COVID-19 Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Karty rabatowe zostały uruchomione 1 maja 2020 roku i do końca 2021 roku wydano ich łącznie 32 000 sztuk, w 2021 roku z użyciem kart żołnierze WOT zakupili 5 mln litrów paliwa. Na koniec 2021 roku uruchomiono akcję społeczną „Dziękujemy” dla służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej. W ramach akcji zorganizowano strefy kawowo-wypoczynkowe dostosowane do potrzeb żołnierzy. Celem akcji była promocja postaw patriotycznych, ale także docenienie funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy codziennie z narażeniem życia dbają o nasze wspólne bezpieczeństwo.

PKN ORLEN aktywnie angażuje w pomoc społeczną swoich klientów. Umożliwia użytkownikom programu VITAY przekazywanie swoich punktów na cele charytatywne. Punkty są przeliczane na złotówki i co pół roku darowizna jest przekazywana do Fundacji ORLEN na wskazane cele. Nagrody charytatywne dotyczą m.in. wsparcia podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka, działań z zakresu ochrony środowiska oraz schronisk dla zwierząt.

Rozwój oferty i udogodnienia dla klientów

Więcej informacji w sekcji „Klienci”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania