Odpowiedzialność społeczna

W budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają dla nas taką samą wartość. Dążymy do umacniania partnerskich relacji ze wszystkimi interesariuszami, realizując długofalowe projekty naukowe, kulturalne, społeczne i sportowe. Troszczymy się o środowisko i zdrowie mieszkańców. Chcemy, by wszystkie nasze działania przekładały się na podnoszenie jakości życia w regionach, w których prowadzimy działalność.

W 2021 roku kontynuowano realizację programów o zasięgu ogólnopolskim pozwalających dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in.: programy grantowe Moje Miejsce na Ziemi, Czuwamy! Pamiętamy!  i ORLEN dla Strażaków. Fundacja ORLEN przeprowadziła kolejne edycje programów stypendialnych, w tym Dla Orłów  – dla dzieci pracowników PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN, dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, a także wyjątkowy w skali kraju program BONA FIDE, skierowany do wybitnych studentów, którzy kontynuują naukę (II lub III stopnień) na najlepszych uczelniach z tzw. Listy Szanghajskiej. W 2021 roku miała miejsce również II edycja programu grantowego Zdrowie dla Płocka, skierowanego do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

Spółki Grupy ORLEN aktywnie współpracują ze społecznościami lokalnymi.

Przede wszystkim w Płocku oraz miejscach, gdzie prowadzone są działania biznesowe. Od wielu lat jest realizowany program „ORLEN dla Płocka” , w ramach którego w 2021 roku zrealizowanych zostało 28 projektów. Komunikację ze społecznością lokalną w Płocku i okolicach zapewnia m.in. Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego.

W 2021 roku zwiększone zostało zaangażowanie w obszarze zdrowia. Odbyła się II edycja programu grantowego Zdrowie dla Płocka.  Kontynuowany był Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.

W ubiegłym roku realizowane były również projekty społeczne, których celem było zmniejszanie nierówności. Kierowane były do dzieci – podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz do seniorów.

Fundacje korporacyjne

Fundacja ORLENFundacja EnergaFundacja Anwil i Fundacja ORLEN Unipetrol – prowadzą m.in. programy stypendialne dla uczniów i studentów. Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną, szczególną troską otaczając Rodzinne Domy Dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym.

Pracownicy Grupy ORLEN, a także osoby z zewnątrz angażują się społecznie w różne inicjatywy wolontariatu pracowniczego. Pracownicy w 2021 roku zrealizowali ponad 100 akcji i poświęcili na wolontariat łącznie ponad 14 000 godzin.

PKN ORLEN jest największym sponsorem polskiego sportu wspierającym sport zawodowy i amatorski oraz wspiera inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Ważną inicjatywą wdrażaną w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu oraz dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Kodeks postępowania dla dostawców” jest obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN.

PKN ORLEN realizuje autorski projekt „Napędzamy Przyszłość”. Jego celem jest inicjowanie dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gospodarki, ekonomii, biznesu czy kwestii społecznych oraz dzielenie się wypracowaną przez ORLEN wiedzą biznesową. W ramach projektu m.in. są publikowane autorskie raporty. W 2021 roku został opublikowany raport „Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji”.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar społeczny w Grupie ORLEN zostały opisane w sekcji „Społeczeństwo”. W Raporcie Zintegrowanym zostały przedstawione m.in. podejście do zarządzania, kluczowe projekty oraz wskaźniki liczbowe   z zakresu zaangażowania społecznego.

Więcej informacji jest dostępnych w sekcjach „Strategia Zrównoważonego Rozwoju”, „Społeczeństwo”, „Dostawcy” i „Klienci” .

26_06_Otwarcie_kąpieliska_w_Grabinie_MF_21 26_06_Otwarcie_kąpieliska_w_Grabinie_MF_21

Wolontariat pracowniczy

Liczba pracowników w ramach Wolontariatu Pracowniczego [liczba]

Projekty społeczne

Wartość przekazanych środków na program „ORLEN dla Strażaków” [mln PLN]

Liczba wniosków złożonych do programu „ORLEN dla strażaków” [liczba]

Wnioski nagrodzone grantami w programie „ORLEN dla strażaków” [liczba]

Wartość przekazanych środków na rzecz społeczności lokalnych w programie „Moje miejsce na Ziemi” [mln PLN]

projekt jest realizowany od 2018 roku

Program „Moje miejsce na Ziemi” – złożone wnioski [liczba]

projekt jest realizowany od 2018 roku

Program „Moje miejsce na Ziemi” – szacowana liczba beneficjentów [liczba]

projekt jest realizowany od 2018 roku

Program „Czuwamy! Pamiętamy!” – złożone wnioski [liczba]

projekt jest realizowany od 2018 roku

Program „Czuwamy! Pamiętamy!” – wnioski nagrodzone grantami [liczba]

projekt jest realizowany od 2018 roku

Program „Czuwamy! Pamiętamy!” – wartość przekazanych środków [tys. PLN]

projekt jest realizowany od 2018 roku

Programy stypendialne

Programy stypendialne Fundacji ORLEN – stypendyści [liczba]

Programy stypendialne Fundacji ORLEN Unipetrol – stypendyści [liczba]

Fundacja ORLEN Unipetrol działa od 2017 roku

Programy stypendialne Fundacji ANWIL – stypendyści [liczba]

Projekty dla społeczności lokalnych

Program Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, w tym:

Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – złożone wnioski [liczba]

pierwsza edycja programu odbyła się w 2020 r.

Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – wnioski nagrodzone grantami [liczba]

pierwsza edycja programu odbyła się w 2020 r.

Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Płocka i Regionu Płockiego – użytkownicy [liczba]

system funkcjonuje od 2019 roku

Angażowanie klientów w projekty społeczne

Punkty programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazane przez klientów na cele społeczne [liczba]


* punkty programu VITAY

wskaźnik mierzony od 2017 roku

Dostawcy

Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Kodeksu postępowania dla dostawców PKN ORLEN”*

*Od 2019 roku dostawcy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN” oraz „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.”

Udział wydatków PKN ORLEN na produkty i usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Płocku

Udział wydatków Unipetrol na produkty i usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Litvinovie (Czechy)

Udział wydatków ORLEN Lietuva na produkty i  usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Możejkach (Litwa)

Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Płock mln PLN 223,5 ponad 253 ponad 274 ponad 246 233** 166** 159** GRI 203-2
Włocławek mln PLN 154,4 ponad 78 ponad 101 70,4 Podatki lokalne były prezentowane wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN GRI 203-2
Inowrocław mln PLN 14,2 ponad 8 ponad 8 2,1 GRI 203-2
Trzebinia mln PLN 8,8 ponad 6 ponad 6 4,2 GRI 203-2
Jedlicze mln PLN 6,8 ponad 6 ponad 6 5,4 GRI 203-2
Możejki (Litwa) mln PLN 6,6 ponad 6 blisko 5 0,2 GRI 203-2
Ústecký kraj w Czechach mln PLN 5,4 ponad 5 ponad 4 4,6 GRI 203-2
Středočeský kraj (Kralupy, Neratovice, Kolín) w Czechach mln PLN 4,3 ponad 4 ponad 3 3,8 GRI 203-2
Pardubický kraj w Czechach mln PLN 0,7 blisko 1 blisko 0,7 0,6 GRI 203-2
** Dane wyłącznie dla spółki PKN ORLEN

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania